Các đơn vị thành viên

1.   CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số B2-1, Khu phố Mỹ Phú 3, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 54 136 836
 • Fax: (028) 54 136 834

2.  CÔNG TY CP TM XĂNG DẦU VŨNG TÀU

 • Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, Phường 07, Thành Phố Vũng Tàu 
 • Điện thoại: (0254) 3573 222
 • Fax: (0254) 3836 262

3.   CÔNG TY TNHH HÓA DẦU THÁI BÌNH DƯƠNG 

 • Địa chỉ: 973 đường 30 tháng 04, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu 
 • Điện thoại: (0254) 3848 707
 • Fax: (0254) 3848 710

4.   CÔNG TY DU LỊCH DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

 • Địa chỉ: 158 Hạ Long, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu 
 • Điện thoại: (0254) 3511 511
 • Fax: (0254) 3511 144