Hệ thống cơ sở vật chất và phương tiện

1.    HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU

a)   Cửa hàng xăng dầu số 01
 • Địa chỉ: 570 đường 30 tháng 04, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: (064) 3848 343   
 • Cửa hàng trưởng: Nguyễn Văn Thuân  
b)   Cửa hàng xăng dầu số 03
 • Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, Phường 07, Thành Phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: (064) 3571 358
 • Cửa hàng trưởng: Hoàng Công Cảnh
c)   Cửa hàng xăng dầu số 15
 • Địa chỉ: 15 Hạ Long, Phường 02, Thành Phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: (064) 3524 885
 • Cửa hàng trưởng: Mai Việt Dũng  

2.   HỆ THỐNG KHO

a)   Trạm Kinh Doanh Xăng Dầu Cảng Nhật (Sức chứa 2 triệu lít)
 • Địa chỉ: 1007/34 đường 30 tháng 04, phường 11, Thành Phố Vũng tàu
 • Điện thoại: (064) 3626 256   
 • Fax: (064) 3626 256
 • Trạm trưởng: Phạm Văn Nhuệ
b)   Kho nhớt 42B1 (Sức chứa 2 trăm ngàn lít)
 • Địa chỉ: 42B1 đường 30 tháng 04, Phường 09 Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: (064) 361 4141
c)   Tổng kho hóa dầu (Sức chứa 10 triệu lít)
 • Địa chỉ: 973 đường 30 tháng 04, Phường 11 Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: (064) 3848 707
 • Fax: (064) 3848 710