Giá trong nước

Xăng RON 95 24.310
Xăng RON 92 23.710
Xăng E5 RON 92 23.710
Dầu DO 0,05%S 24.310
Dầu DO 0,25%S 24.310
Dầu KO 24.310
Dầu FO 3%S 24.310
Dầu FO 3,5%S 24.310

12/23/2014
Petroleum business

Petroleum business

Năm 2007, Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Thái Bình Dương được thành lập với lĩnh vực kinh doanh trọng tâm là phân phối và kinh doanh xăng dầu cho tất cả các tỉnh miền Nam.
More
12/23/2014
Distribution Shell Lubricants

Distribution Shell Lubricants

Từ khi chính thức được Shell Việt Nam chọn là Nhà phân phối các sản phẩm Shell Marine & Offshore từ năm 2009, Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương đã phấn đấu và đạt được những thành công thuyết phục, qua đó được Shell International cấp chứng nhận là Nhà phân phối các sản phẩm Shell Marine có giá trị quốc tế.
More

History

System Infrastructure And Facilities

Petroleum business

Petroleum business
Năm 2007, Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Thái Bình Dương được thành lập với lĩnh vực kinh doanh trọng tâm là phân phối và kinh doanh xăng dầu cho tất cả các tỉnh miền Nam.
More

Distribution Shell Lubricants

Distribution Shell Lubricants
Từ khi chính thức được Shell Việt Nam chọn là Nhà phân phối các sản phẩm Shell Marine & Offshore từ năm 2009, Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương đã phấn đấu và đạt được những thành công thuyết phục, qua đó được Shell International cấp chứng nhận là Nhà phân phối các sản phẩm Shell Marine có giá trị quốc tế.
More