Các đơn vị thành viên

1.  CÔNG TY CP TM XĂNG DẦU VŨNG TÀU

  • Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, Phường 07, Thành Phố Vũng Tàu 
  • Điện thoại: (0254) 3571 358
  • Fax: (0254) 3836 262

2.   CÔNG TY TNHH HÓA DẦU THÁI BÌNH DƯƠNG 

  • Địa chỉ: Thương Cảng Vũng Tàu, 973 đường 30 tháng 04, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu 
  • Điện thoại: (0254) 3848 707
  • Fax: (0254) 3848 710

3.  Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Dầu Khí Thái Bình Dương - Cửa hàng số 4

  • Địa chỉ: Tổ 50, Khu phố 3, Đường 3 tháng 2, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu 
  • Điện thoại: (0254) 3582 283
  • Fax: (0254) 3582 283