Chính sách bảo mật

Được đăng vào ngày 1 tháng 7 năm 2016

Công ty Cổ Phần Dầu Khí Thái Bình Dương (PPC) cam kết bảo vệ sự riêng tư của các thành viên và người sử dụng trang web www.petropacific.com.vn  các dịch vụ trực tuyến được cung cấp bởi PPC

Xin vui lòng cho biết chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân của bạn cần để sửa chữa hoặc cập nhật.
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi về chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ tại 
info@petropacific.com.vn