System infrastructure and facilities

1.    HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU

a)   Cửa hàng xăng dầu số 03
 • Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, Phường 07, Thành Phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: (064) 3571 358
 • Cửa hàng trưởng: Hoàng Công Cảnh
b)   Cửa hàng xăng dầu số 15
 • Địa chỉ: 15 Hạ Long, Phường 02, Thành Phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: (064) 3524 885
 • Cửa hàng trưởng: Mai Việt Dũng

c)   Cửa hàng xăng dầu số 04

 • Địa chỉ: Tổ 50, Khu phố 3, Đường 3 tháng 2, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: (0254) 357 1358
 • Cửa hàng trưởng: Đỗ Văn Thắng

2.   HỆ THỐNG KHO

a)   Trạm Kinh Doanh Xăng Dầu Cảng Nhật (Sức chứa 02 triệu lít)
 • Địa chỉ: 1007/34 đường 30 tháng 04, phường 11, Thành Phố Vũng tàu
 • Điện thoại: (064) 3626 256   
 • Fax: (064) 3626 256
 • Trạm trưởng: Phạm Văn Nhuệ
b)   Kho nhớt 42B (Sức chứa Hai trăm ngàn lít)
 • Địa chỉ: 42B1 đường 30 tháng 04, Phường 09 Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: (064) 361 4141
c)   Tổng kho hóa dầu (Sức chứa 10 triệu lít)
 • Địa chỉ: 973 đường 30 tháng 04, Phường 11 Thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: (064) 3848 707
 • Fax: (064) 3848 710