Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2016

Ngày 20 tháng 4 năm 2016, tại Thành Phố Vũng Tàu. Công Ty Cổ Phần Dầu Khi Thái Bình Dương đã tổ chức hội nghị Cổ Đông Thường Niên.

Đến dự với đại hội là đầy đủ cổ đông của Công Ty và ban giám đốc, đại hội không những đưa ra báo cáo tổng kết về hoạt động kinh doanh và điều hành trong thời gian vừa qua mà còn nêu lên những khó khăn trở ngại trong thời gian sắp tới, đồng thời đặt ra mục tiêu kinh doanh và phương hướng hoạt động nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh tốt nhất.